Władysława i Michał Boboryccy

Władysława i Michał Boboryccy przyjechali do Łeby w styczniu 1949 roku. Michał Boborycki pochodził z gminy Wysokie Litewskie w woj. poleskim (obecnie na pograniczu Polski i Białorusi), a Władysława z Nurca ze wsi Zalesie. Gdy przyjechali do Łeby, Władysława miała 24 lata, a Michał 27.

Ich pierwszym miejscem zamieszkania był dom przy ul. Powstańców Warszawy. W 1953 roku pradziadkowie przeprowadzili się do domu przy ul. 1 Maja. Prababcia nie pracowała, ponieważ w późniejszych latach urodziła 8 dzieci, a pradziadek początkowo pracował w Centrali Rybnej, a później udało mu się uzyskać pracę palacza w Rybmorze.

Michał Boborycki zmarł 7.10.1992 roku, a Władysława 3.05.2015.