Brejniak Zofia i Tadeusz

Dziadek Tadeusz Brejniak urodził się i wychował w Wólce Zdziwójskiej w woj. mazowieckim, wcześniej ostrołęckim.

W roku 1953 wraz z rodzicami przeniósł się do Łeby. Tu podjął pracę w PKP, następnie w melioracji, a potem w budownictwie. W 1958 roku poszedł do wojska. Ożenił się w 1962 roku, a w 1964 podjął pracę w „Rybmorze” jako rybak.

Babcia Zofia Brejniak pochodzi z miejscowości Kasinka Mała w woj. małopolskim.
W 1962 roku wyszła za mąż i przeniosła się do Łeby. Była gospodynią domową.