Cenckiewicz Ryszard

Łeba

Gdynia, Polska

Łeba, Polska

Częstochowa, Polska

Łeba, Polska