Charytonik Ryszard

Łeba

Wilno, Okręg wileński, Litwa