Cybulska Stanisława

Łeba

Raduń, Obwód grodzieński, Białoruś