Doktor Zenon Grzybowski

Doktor Zenon Grzybowski urodził się 02.01.1931 roku w miejscowości Ozorków. Posiadał tytuł magistra rehabilitacji oraz uprawnienia z zakresu medycyny pracy. Początkowo pracował jako felczer w Sasinie.

W 1975 roku zamieszkał w Łebie, przy ulicy Bieruta 8 (dziś 11-Listopada). Podjął pracę jako lekarz w tutejszym ośrodku zdrowia. Pełnił również dyżury w lęborskim szpitalu i pogotowiu ratunkowym. Leczył pacjentów także po przejściu na emeryturę. W domu miał gabinet lekarski.

W środowisku lokalnym cieszył się dużym uznaniem. Mieszkańcy szanowali go za trafne diagnozy, które niejednokrotnie uratowały życie jego pacjentom. Był człowiekiem życzliwym i bardzo skromnym.

Swoich pacjentów otaczał szczególną opieką. Interesował się nimi nawet po godzinach pracy. Prawdziwy lekarz z powołania.

Łebianie zapamiętali go jako człowieka o bardzo dobrym sercu.

Doktor Grzybowski zmarł 18.05.2011 roku w Łebie.