Agnieszka i Józef Dymelowie, Marianna Kurzynoga

Moi dziadkowie Agnieszka i Józef Dymelowie  przyjechali do Łeby z czwórką dzieci w 1947 roku z Tymawy koło Gniewu.

Zamieszkali w domu przy ulicy Obrońców Westerplatte 13. Głównym powodem przyjazdu rodziny było otrzymanie przez dziadka pracy w Urzędzie Celnym. Po rozwiązaniu Urzędu Celnego dziadek otrzymał stanowisko kasjera w Banku Spółdzielczym i pracował tam aż do emerytury. Babcia zajmowała się domem i dziećmi.

Babcia Agnieszka zmarła 24.10.1971 roku, a dziadek Józef 24.04.1972 roku.

Marianna Kurzynoga wraz z dziećmi przyjechała do Łeby w 1946 roku z Radomska (woj. łódzkie). Zamieszkała przy ulicy Tysiąclecia. Zmarła w 1983 roku.

Moi rodzice Janina z domu Dymel i Stanisław Kurzynoga poznali się w Łebie. Pobrali się w 1955 roku. Z tego związku na świat przyszło pięcioro dzieci. Mama pracowała w Centrali Rybnej, a ojciec był rybakiem.

Ojciec zmarł w 2003 roku, a mama w 2012 roku.