Edward Chaciej

Edward Chaciej urodził się w 1923 roku w Sokółce koło Białegostoku. Jego żona Jadwiga, z domu Maculewicz, urodziła się w Wilnie w roku 1919. Poznali się w Kołymie. Po wojnie znaleźli się w Giżycku, gdzie wzięli ślub w 1945 roku.

Początkowo Edward Chaciej był brygadzistą w Gospodarstwie Rybackim w Ogonkach koło Węgorzewa. W 1951 roku został kierownikiem w Zespole Rybackim w Węgorzewie. Tam urodziło się troje dzieci: Edward Bogusław w 1947 roku; Janusz Jarosław w 1949 roku i Jolanta w 1951 roku.

W 1953 roku przenieśli się do Łeby, gdzie Edward Chaciej pełnił obowiązki kierownika w Zespole Rybackim, a od 1957 roku dyrektora w Państwowym Gospodarstwie Rybackim. Państwowe Gospodarstwo Rybackie zarządzało brygadami rybackimi na jeziorach: Łebsko, Sarbsko, Lubowidzkie, Choczewskie, Żarnowieckie.

W 1954 roku urodził się syn Rajmund Eugeniusz.

Edward Chaciej funkcję dyrektora Państwowego Gospodarstwa Rybybackiego pełnił do chwili śmierci w 1967 roku.

Żona Jadwiga zmarła w 2000 roku. Oboje pochowani są na cmentarzu w Łebie we wspólnej mogile.