Kałużyński Feliks

Feliks Kałużyński

Pierwszym polskim burmistrzem Łeby był Feliks Kałużyński, mianowany na to stanowisko 14 maja 1945 roku przez Pełnomocnika Rządu RP w Lęborku. Urząd pełnił aż… dwa tygodnie. Do Łeby przybył z Lęborka, gdzie wcześniej trafił z Łodzi, skierowany na “Ziemie Odzyskane” przez urząd odpowiedzialny za osadnictwo i administrację na ziemiach włączonych po II wojnie światowej do Polski. Z Łeby ponownie trafił do Lęborka i tam umarł.

We wrześniu 2010 roku z biblioteką miejską skontaktowała się córka burmistrza Kałużyńskiego. Stało się to podczas audycji w radiowej Jedynce, w której uczestniczyły łebskie bibliotekarki.