Fraszkowski Leopold

Łeba

Lwów, Obwód lwowski, Ukraina

Gliwice, Polska

Charbrowo, Polska