Gabriela i Romuald Głuszkowie

Gabriela Głuszko z domu Olejniczak urodziła się 4 września 1931 roku w Bryskach – Łodzi. Jej rodzicami byli Jan i Marianna Olejniczakowie. Gabriela Głuszko miała cztery siostry: Janinę, Marię, Stefanię i Zofię. Rodzina Olejniczaków przyjechała do Łeby we wrześniu 1945 roku z Okęcia (na lotnisku) – Warszawa.

Olejniczakowie wprowadzili się do domu na ul. Kościuszki (tam gdzie mieszkała pani Hryniewicz). Później sprzedali dom i wyjechali do Warszawy. Pani Gabriela w Łebie została.

Romuald Głuszko urodził się 2 stycznia 1928 roku w Lidzie. Jego rodzicami byli Joachim i Katarzyna Głuszko. Romuald miał jedną siostrę Nadzieję (Wielmont) i dwóch braci: Waleriana i Mariana. Rodzina Głuszków przyjechała do Łeby w marcu 1945 roku.

Romuald i Gabriela pobrali się w Łebie 6.04.1953 r. Mają troje dzieci: Jolantę, Iwonę i Pawła. Gabriela pracowała w banku, sezonowo w kinie „Rybak”, przez 10 lat prowadziła kiosk „Ruch” razem z panią Sadoń i pracowała w „Rybmorze”, skąd przeszła na emeryturę. Romuald zatrudnił się w „Spółdzielni X-lecia PRL”, późniejszym „Rybmorze”. Pracował w zakładzie jako mechanik, aż do emerytury. Zmarł 06.09.2004 r.