Garbacz Tadeusz

Łeba

Wysokie, Polska

Ciekocino, Polska