Głuszko Romuald

Łeba

Lida, Obwód grodzieński, Białoruś