Franciszka i Henryk Górscy

Maria i Franciszek Kierol mieszkali w miejscowości Jonie, powiat Lida. W 1940 roku Ruskie wywieźli rodzinę do tajgi. Później pozwolili osiedlić się w miejscowości Asino. Państwo Kierol mieli trzy córki: Franciszkę, Marię i Jadwigę. W 1946 roku Kierolowie przyjechali do Przybiernówka.

W Przybiernówku Franciszka Kierol poznała Henryka Górskiego i w 1958 roku przyjechała za nim do Łeby. Młodzi wynajmowali mieszkanie u pana Mucha na ul. Kościuszki.

Henryk Górski początkowo pracował w zieleńcach, a w 1959 roku zatrudnił się jako rybak w Spółdzielni Pracy, Przetwórstwa i Rybołówstwa Morskiego „Rybmor”. W 1973 roku przeszedł do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i rozpoczął pracę w kotłowni. Następnie uległ wypadkowi i przeszedł na rentę. W tym samym zakładzie pracowała również żona pana Henryka – Franciszka.