Gotszald Leokadia i Ignacy

Leokadia i Ignacy Gotszald do Łeby przyjechali z Łodzi w 1945 roku.

Ignacy Gotszald pracował w prywatnej wędzarni nad kanałem, później w Gdańskim Urzędzie Morskim, a następnie w Spółdzielni X-lecia PRL przemianowanej w kolejnych latach na „Rybmor”.

Leokadia Gotszald zajmowała się domem.

Państwo Gotszald mają dwoje dzieci: córkę Elżbietę, która pracuje w Łebie w Banku Spółdzielczym i syna Jerzego. Syn po ukończeniu Szkoły Podstawowej wyjechał do Gdańska. Był zawodowym wojskowym.