Julia Grzywacz

Grzywacz Julia i Stefan

Stefan Grzywacz urodził się w 1910 roku we wsi Andrzejówka koło Czarnolasu, powiat Kozienice.

Julia Grzywacz (z d. Kowalczyk – Wirażko) urodziła się w 1913 roku w miejscowości Chechły nad Wisłą, powiat Nałęczów.

Rodzina przyjechała do Łeby w 1951 roku, jednak ze względu na brak domu zamieszkała w miejscowości Kluki, tam oczekując na mieszkanie w Łebie.

Stefan Grzywacz otrzymał przydział pracy w Państwowym Gospodarstwie Rybackim. Na jeziorach Łebsko i Sarbsko oraz Lubowidz – Żarnowieckie był magazynierem oraz klasyfikatorem.

Julia Grzywacz zajmowała się wychowywaniem dzieci oraz gospodarstwem domowym.

Po roku oczekiwania na zamieszkanie w Łebie, na ulicy 3 Maja zwolnił się dom po rodzinie Baryluk, która wyjechała do Stanów Zjednoczonych. W Łebie został ich syn Michał. Pracował on w kinie jako operator, lecz wkrótce także wyjechał, by dołączyć do rodziny.

Rodzina Grzywacz składała się z rodziców i trójki dzieci: synów – Stanisława i Tadeusza oraz córki-Maryli.

Stanisław urodził się w 1946 roku. Pracował na stoczni w Łebie z Janem Michmielem oraz był radnym miejskim. Potem wyjechał do Warszawy.

Maryla urodziła się w 1944 roku. Ukończyła Liceum Pedagogiczne w Lęborku. Praktyki pedagogiczne odbywała w Łebie, a pracowała w szkole koło Choczewa. W 1972 roku wyjechała do Niemiec w ramach łączenia rodzin ze strony męża. Mieszka tam do dziś.

Tadeusz podjął pracę w Zakładzie Energetycznym Słupsk (Posterunek Energetyczny Łeba). Tam pracował do czasu odbycia służby wojskowej. Po wojsku ponownie wrócił do pracy w Zakładzie Energetycznym w Gdańsku (zakład Lębork).Do stanu wojennego pracował w wodociągach w Łebie, a następnie był zmuszony przerwać pracę na okres ponad 3 lat.

W 1984 roku pracował w Spółce Wodnej na stanowisku kierownika bazy technicznej. Potem zatrudnił się w PGR Charbrowo na stanowisku energetyka. Później był elektrykiem oddziałowym w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Łebie, a od 1989 roku pracował jako rybak na kutrach rybackich na stanowisku motorzysta mechanik. W 2000 roku miał zawał serca i musiał przejść na rentę. Mieszka w Łebie do dziś.

Stefan Grzywacz zmarł w 1980 roku, a Julia Grzywacz w 1995 roku.