Hachaj Katarzyna i Jakub

I Komunia św.

I Komunia św. Marii Hachaj 1961 r. (od lewej: Józef Hachaj, Jakub Hachaj, w środku – Katarzyna Hachaj, z prawej –Jan Hachaj).