Janina i Tadeusz Garbaczowie

Janina i Tadeusz Garbaczowie

Urodziłem się 25 sierpnia 1928 r. w miejscowości Wysokie, województwo lubelskie. W roku 1946 przyjechałem z rodzicami na „ziemie odzyskane” do Ciekocina, tam mieszkaliśmy i pracowaliśmy. Pracowałem w stacji hodowli roślin Ciekocino, powiat Lębork. Tam poznałem żonę Janinę z domu Balcerak.

Moja żona urodziła się 4 marca 1936 r. w miejscowości Kuśnica, powiat konecki, województwo kieleckie. Ślub wzięliśmy 19 października 1952 r. w Ciekocinie. Urodziło się nam dwóch synów – Ryszard i Ireneusz i dwie córki – Grażyna i Bożena.

Do Łeby przybyliśmy w 1960 roku. Mieszkaliśmy przy ulicy Powstańców Warszawy 36, a od 1964 roku mieszkamy przy ul. 11-go Listopada (dawniej ul. Bieruta). Pracowałem jako kierowca w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łebie. Żona pracowała w Izbie Porodowej.
W pożyciu małżeńskim jesteśmy 63 lata. Wzajemnie wspieramy się na dobre i złe. Wychowaliśmy czworo dzieci i mamy ośmioro wnuków i dziesięcioro prawnuków. Obecnie jesteśmy na emeryturze.

Można powiedzieć, że jesteśmy najstarszym małżeństwem w Łebie.