Janina Sądej

Pani Janina Sądej z domu Frączek pochodzi spod Warszawy z miejscowości Trzebień gmina Magnuszew. Podczas wojny jej ojciec dostał się do niewoli i przebywał w lagrze. Do domu wrócił w 1946 roku

Po powrocie ojca pani Janina wraz z rodzicami, siostrą Jadwigą i bratem Janem wyjechała na tzw. “ziemie odzyskane”. Rodzina przyjechała na gospodarkę do wsi Rekowo. W Rekowie za mąż wyszła jej siostra Jadwiga, która wyjechała z mężem do Gorzowa. Brat Jan wyjechał do Podgórek. Po zdaniu gospodarki rodzice pani Janiny wyprowadzili się do Sławna.

Pani Janina wyszła za mąż za Bogusława Sądeja. Ślub wzięła w kościele w Brzeźnie Lęborskim. W 1959 razem z mężem przyjechała do Łeby. Państwo Sądej zamieszkali w starym młynie przy ulicy Powstańców Warszawy. W młynie mieszkał już teść pani Janiny – Wawrzyniec Sądej oraz rodzina Andrzejczaków. Warunki były ciężkie. Na trzy rodziny była jedna wspólna kuchnia. Pani Janina chowała krowy, świnie i kury.

W 1963 roku rodzina Sądej przeprowadziła się do domu przy ulicy Bieruta (dziś 11 Listopada). Początkowo pani Janina pracowała dorywczo, a następnie przez 12 lat pracowała przy rybach w Spółdzielni „Rybmor”.

Pani Sądej urodziła dwie córki: Barbarę i Jolantę i czterech synów: Andrzeja, Ireneusza, Bogdana i Sylwestra. W Łebie pani Janina mieszka sama. Synowie Andrzej i Bogdan nie żyją. Pochowani są na cmentarzu w Łebie. Pozostałe dzieci powyjeżdżały. Ireneusz mieszka z rodziną we Wrocławiu, Barbara w Ostrowcu, Jolanta w Rybniku, a Sylwester w Wejherowie.