Kielas Stanisława

Łeba

Tykocin, Polska

Żarnowska, Polska