Łeba, ślub Ryszarda Marca. Z lewej – Józef i Maria Marzec.

Marzec Maria i Józef

Maria i Franciszek Kierol mieszkali w miejscowości Jonie, powiat Lida. W 1940 roku Ruskie wywieźli rodzinę do tajgi. Później pozwolili osiedlić się w miejscowości Asino. Państwo Kierol mieli trzy córki: Franciszkę, Marię i Jadwigę. W 1946 roku Kierolowie przyjechali do Przybiernówka. Józef Marzec pochodził z kolonii Sól koło Biłgoraja.

Maria i Józef Marzec przyjechali do Łeby około 1960 roku razem z dwójką dzieci: Ireną i Ryszardem. Po przyjeździe do Łeby rodzina zamieszkała przy ulicy Derdowskiego, a później przeniosła się na ulicę Świerczewskiego. W 1962 roku na świat przyszły bliźniaczki: Aleksandra i Helena. Józef Marzec pracował w RPGK ( Rejonowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej) jako robotnik leśny. Maria Marzec była kucharką w ośrodkach wczasowych. Najwięcej lat przepracowała w Morskim Oku. Przez kilka lat pracowała również w Rybmorze przy patroszeniu ryb, a następnie przeszła na rentę.