Neczajewska Salomea

Łeba

Łebieniec, Polska

Toruń, Polska