Rąbka, Michalina Niedbałka z wnuczką Elżbietą.

Niedbałka Michalina i Tadeusz

Michalina i Tadeusz Niedbałka przyjechali z Dęblina do Smołdzina. Potem przenieśli się do Rąbki. Tadeusz Niedbałka pracował do emerytury w Państwowym Gospodarstwie Rybackim.

Po śmierci męża w latach 80. pani Michalina przeprowadziła się do Łeby. Zamieszkała przy ulicy Nowęcińskiej 29.

Syn państwa Niedbałków – Jan urodził się w Dęblinie. Wyjechał ze Smołdzina do Trzcińska-Zdroju na szkolenia. Tam ożenił się z Władysławą i razem z nią przyjechał do Rąbki. W Rąbce młodzi mieszkali rok. Później przyjechali do Łeby i zamieszkali przy ul. Kościuszki.

Jan Niedbałka pracował jako rybak, a Władysława zajmowała się domem i dziećmi.