Niedzielko Władysław

Łeba

Petersburg, Rosja

Wilno, Okręg wileński, Litwa

Warszawa, Polska

Sopot, Polska