Pałac Aleksander

Łeba

Dylągówka, Polska

Gosławice, Opole, Polska

Wargowo, Czarna Dąbrówka, Polska