Raudo Aleksander

Łeba

Słowiańsk, Obwód doniecki, Ukraina

Nowa Wilejka, Wilno, Okręg wileński, Litwa