Raudo Waleria

Łeba

Nowa Wilejka, Wilno, Okręg wileński, Litwa