Łeba, lata 70., Stanisław Rozwora na ulicy Kościuszki w Łebie.

Rozwora Leokadia i Stanisław

Stanisław Rozwora przyjechał do Łeby z Murzynowa (woj. płockie) w 1960 roku. Tutaj odbywał służbę wojskową, pracując przy odprawie kutrów w morze. Później był koordynatorem połowów w Spółdzielni X-lecia PRL, a następnie zatrudnił się w Kapitanacie Portu Łeba. W 1964 roku pracował w żegludze bydgoskiej w stopniu kapitana.

W 1966 roku ożenił się z Leokadią Bojko, która przyjechała do Łeby w 1959 roku ze swoją rodziną z Sowna (woj. koszalińskie). Rodzina Rozworów zamieszkała przy ulicy Świerczewskiego razem z synami: Jackiem i Piotrem. W 1972 roku Stanisław Rozwora zatrudnił się w bosmanacie w porcie i pracował tam jako bosman. Zmarł w 1997 roku.

Leokadia Rozwora zajmowała się domem i wychowywaniem synów. Pracowała sezonowo w „Maskotce”, w „Perełce” i sklepach GS.