Sajko Czesław

Czesław Sajko przyjechał do Łeby ze wsi Snopki, gm. Szydłowice, powiat Wołkowysk z mamą Pelagią Sajko oraz trzema siostrami: Jadwigą, Reginą i Danutą.

W Łebie pracował w GS-ie jako zaopatrzeniowiec.