Stawrosiejko Zofia

Łeba

Dylągówka, Polska

Gosławice, Opole, Polska

Wargowo, Czarna Dąbrówka, Polska

Rąbka, Łeba, Polska