Szot Leokadia i Józef

Leokadia Szot urodziła się we wsi Zastawie (dawne woj. kieleckie), a Józef Szot – we wsi Maszki, niedaleko Wojciechowa.

Pani Leokadia przyjechała z rodzinnej wsi do Stowięcina do swoich krewnych, a pan Józef do Michałowa koło Stowięcina. Tutaj się poznali i w 1950 roku wzięli ślub. Pracowali na gospodarce. W 1965 roku państwo Szot przyjechali do Łeby i zamieszkali na ul. Kościuszki.

Józef Szot pracował w GS-ie jako zaopatrzeniowiec, a jego żona zajmowała się domem i wychowywaniem dzieci.