Teresa Trylewicz

Zamieszkała w Łebie w 1952 roku. W 1961 roku ukończyła Studium Nauczycielskie w Gdańsku, kierunek: muzyka i śpiew, a w 1981 roku Wyższe Studia Zawodowe – kierunek: wychowanie muzyczne.
W 1958 roku podjęła pracę w Szkole Podstawowej w Łebie. W tym samym roku założyła dziecięcy chór “Muszelki, który początkowo liczył 46 osób. Była kierownikiem artystycznym i dyrygentem chóru do 1986 roku.

Jej chór odnosił sukcesy na scenach wojewódzkich, regionalnych i krajowych. “Muszelki” uczestniczyły w każdych zorganizowanych eliminacjach chórów szkolnych. Wielokrotnie zajmowały I miejsce. W 1980 roku chór otrzymał I miejsce w konkursie chórów szkolnych a’cappella oraz Dyplom Honorowy Zdobywcy Pucharu Przechodniego od Zarządu Oddziału Słupsk PZCHiO.W 1984 roku chór zdobył “Brązową Jodłę” na XI Festiwalu Pieśni Harcerskiej w Kielcach.
Chór swoim różnorodnym programem – pieśnią szkolną, patriotyczną, obrzędową swojego regionu i artystyczną uświetniał wszystkie uroczystości szkolne i środowiskowe. Aktywnie uczestniczył w imprezach kulturalnych na terenie miasta, powiatu, województwa i makroregionu.

W latach 1991-1994 Teresa Trylewicz pełniła funkcję ławnika w Sądzie Rejonowym w Lęborku.

W lutym 1994 roku założyła chór “Echo”. Chór prezentował pieśni sakralne, patriotyczne i ludowe. Jego dobrany skład i zaangażowanie owocowały licznymi występami, które urozmaicały obchody świąt, rocznic kościelnych i państwowych.
Chór swoją działalność opierał na pracy społecznej ogółu członków i działaczy – mieszkańców Łeby, niezależnie od wieku pasjonatów śpiewu chóralnego. Upowszechniał piękno i wartości moralne płynące z muzyki, wnosił swój wkład do kultury narodowej i ogólnopolskiej. Zakończył swoją działalność w 2015 roku.

Za swoją pracę oraz zaangażowanie Teresa Trylewicz była wielokrotnie odznaczana.
Za pracę pedagogiczną otrzymała:
– Złotą Odznakę ZNP,
– Złoty Krzyż Zasługi,
– Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski “Polonia Restituta”,
– Odznakę “Nauczyciel – wychowawca młodzieży”,
– Odznakę “Zasłużony Działacz Kultury”,
a za pracę społeczną:
– medale z okazji 650-lecia Miasta Łeby i XX – lecia samorządu terytorialnego,
– odznakę honorową “Za zasługi dla województwa słupskiego”,
– podziękowanie za pracę, niezłomność i konsekwencje w działaniu od słuchaczy UTW w Łebie.

W 2013 roku,będąc już na emeryturze, Teresa Trylewicz zajęła I miejsce w II Mistrzostwach Nordic Walking na dystansie 10 km.