Zakrzewski Aleksander

Łeba

Stare Troki, Okręg wileński, Litwa

Łódź, Polska