Łeba, ul. Świerczewskiego, od lewej: Witold Ziębicki, Zofia Ziębicka oraz ich córki: Aurelia i Wiesława.

Ziębiccy Zofia i Witold

Moi rodzice poznali się w Łebie, krótko po II wojnie światowej. Mama nasza Zofia przyjechała tu z Francji na przełomie lat 1945 – 1946, gdzie mieszkała około 8 lat.

Ojciec Witold mieszkał wówczas w Łebie przy ulicy Kościuszki 45 wraz ze swoją rodziną, z którą przyjechał do Łeby z Kresów.

Rodzice wzięli ślub w tutejszym kościele Wniebowzięcia N.M.P w 1947 roku. Mieli dwie córki: Aurelię i Wiesławę. Mama zajmowała się domem, a ojciec imał się różnych zawodów. Pracował między innymi jako gajowy i kierowca. Nigdy jednak nie pracował na morzu.

Rodzice zmarli w 1992 roku.

Nasz stary dom stoi do dziś, a my przyjeżdżamy tu latem, aby powspominać dzieciństwo i młodość tu spędzoną.