Janina i Kazimierz Baszura

Janina Baszura z domu Podolak urodziła się 27.06.1927 roku w Wysokim (powiat Krasnystaw, woj. lubelskie).

W 1943 roku wyjechała do Niemiec na roboty przymusowe. Pojechała na wymianę za siostrę. Siostra Marianna Jarosz urodziła dziecko i powróciła do kraju.

Janina Podolak była w Niemczech do końca wojny. Po powrocie wraz z rodzicami i rodzeństwem wyjechała na tzw. ziemie odzyskane do Lubska (woj. zielonogórskie). Tam zapoznała męża Kazimierza Baszurę.

W 1947 roku Janina i Kazimierz zawarli związek małżeński w kościele katolickim w Lubsku.

W 1949 roku z rodzicami przyjechali do Łeby i w tym samym roku zawarli ślub cywilny. Rodzice zamieszkali przy Placu Dworcowym, a Baszurowie przy ulicy Powstańców Warszawy.

W tym domu był stary, nieczynny młyn. Należał on do Zakładów Zbożowych. Kazimierz Baszura był w nim pracownikiem. W młynie był czynny śrutownik, w którym mieliło się zboże na paszę dla zwierząt.

Kazimierz Baszura przed wojną służył w wojsku w Lublinie. W czasie wojny był w partyzantce. Był kombatantem. Imał się różnych prac. Pracował przy robotach drogowych oraz w magazynie spożywczo-odzieżowym przy załadunku towarów. Rozwoził piwo do sklepów konikiem Bułanka z rozlewni piwa przy ulicy Kościuszki. Pracował w Centrali Rybnej w Łebie przy wędzeniu ryb.

W 1957 roku Baszurowie wyjechali z Łeby do Dąbrowy Leśnej (woj. zielonogórskie) na gospodarstwo rolne. Potem przenieśli się do miasta Lubska.

W 1961 roku powrócili do Łeby. Kazimierz zatrudnił się w Gdańskim Urzędzie Morskim w Łebie i pracował na wydmach. Później zatrudnił się na koloniach letnich GUM w charakterze dozorcy. W 1970 roku zachorował i przeszedł na rentę chorobową. Dorabiał na emeryturze wędzeniem ryb, dopóki pozwoliło mu zdrowie.

Zmarł w wieku 95 lat w 2011 roku w Łebie.

Janina, żona Kazimierza, przez dwa lata pracowała w zieleńcach, tzw.”komunalce”. Oprócz tego zajmowała się domem i dziećmi.

Rodzice uprawiali działkę, mieli krówkę, drób, świnki, hodowali lisy – takie małe gospodarstwo. Wówczas większość rodzin tak żyła. Wychowali czwórkę dzieci.

W 1971 roku Janina poszła do pracy jako dozorca na kolonie letnie GUM w Łebie.

W wieku 60 lat przeszła na emeryturę. Zmarła w wieku 82 lat w 2009 roku w Łebie.