Krystyna i Bernard Bemowscy

Krystyna i Bernard Bemowscy przyjechali na stałe do Łeby w 1962 roku z Nowęcina. Tam przenieśli się z Lędowa ( poczta Wiślino) koło Gdańska.

W Łebie Bernard Bemowski zatrudnił się w Ośrodku Częstochowskich Zakładów Przemysłu Lnianego „Stradom”. Był pracownikiem gospodarczym aż do emerytury.

Krystyna Bemowska pracowała razem z mężem w tym samym ośrodku .

W 2004 roku ośrodek zlikwidowano.

Dziś na miejscu „Stradomia” znajduje się ośrodek „Arena Słońca”.