Halina Stachewicz

Urodziła się 30.01.1946 roku w miejscowości Borsuki. W roku 1947 wraz z rodzicami przyjechała na “ziemie odzyskane” i zamieszkała w Łebieńcu. Szkołę podstawową ukończyła w Szczenurzy.

W latach 1960-1965 uczęszczała do Liceum Pedagogicznego Wychowawczyń Przedszkoli w Lęborku. Po zdaniu matury podjęła pierwszą pracę w przedszkolu przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Charbrowie. Tu pracowała dwa lata. Następnie organizowała od podstaw pracę jako dyrektorka i nauczycielka w nowej placówce przedszkolnej, która powstała przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Nowęcinie. Tam pracowała do listopada 1967 roku.

Później wyszła za mąż, a w tym czasie placówkę zlikwidowano z powodu małej ilości dzieci. Urodziła syna i zajęła się wychowywaniem dziecka. Wraz z rodziną zamieszkała w Łebie. Próbowała podjąć pracę w przedszkolu, ale nie było miejsca. W 1972 roku urodziła córkę. Gdy córka była już w wieku przedszkolnym, postanowiła pójść do pracy. Niestety, w Łebie w dalszym ciągu nie było miejsca w przedszkolu, więc zatrudniła się w Przedszkolu Nr 3 w Lęborku. Tu pracowała przez rok. W międzyczasie rozpoczęła dokształcanie w Studium Wychowania Przedszkolnego, które ukończyła w 1980 roku. Od 01.09.1979 roku do 28.02.2001 roku, aż do emerytury, pracowała jako wychowawczyni w Miejskim Przedszkolu w Łebie. Ukończyła Studium Przedmiotowo-Metodyczne “Nurt” w Koszalinie i Kurs Terapii Pedagogicznej w Lęborku. Przed przejściem na emeryturę, w latach 1997-1999, ukończyła Studia Zaoczne- Pedagogikę Opiekuńczo-Wychowawczą (licencjat). Od 22.03.2007 do 22.03.2008 roku pracowała w Ośrodku Przedszkolnym w Żarnowskiej. Była to placówka unijna – “Edukacja przedszkolna w miejscu zamieszkania dziecka”.

Pełniła również obowiązki ławnika przy Kolegium d/s wykroczeń. Gdy kolegia zaprzestały swoją działalność, została ławnikiem Sądu Rejonowego w Lęborku – Wydział Rodzinny. Funkcję tą sprawowała do 2011 roku.

Halina Stachewicz aktywnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności. Na co dzień reprezentuje i wspiera seniorów z Łeby, poświęcając im swój czas.

Od 2008 roku pełni funkcję przewodniczącej Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Nr 1 w Łebie.

W latach 2010-2014 pełniła funkcję radnej Gminy Miejskiej Łeba i jako radna reprezentowała interesy seniorów. Już wtedy myślała o utworzenia Rady Seniorów w Łebie. Pomysł ten udało się zrealizować w tym roku.

We współpracy z organizacjami samorządowymi i pozarządowymi podejmuje szereg wartościowych inicjatyw na rzecz ludzi starszych.

Dobrym przykładem jest powołanie w 2010 roku Klubu Seniora “Niezapominajka” jako wyrazu szacunku łebskiego koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów dla wartości, które propagował twórca Święta Polskiej Niezapominajki – redaktor Andrzej Zalewski z EkoRadia.

Od 2011 roku wspólnie z Klubem Seniora “Niezapominajka” bierze udział w Festiwalu Pomuchla – imprezie kulinarnej, odbywającej się w grudniu. Podczas tej imprezy seniorzy nie raz zajęli I miejsce w konkursie kulinarnym ocenianym m.in. przez Macieja Kuronia, Karola Okrasę, Pascala Brodnickiego, Roberta Makłowicza.

Aktywnie działa w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, pomagając w organizacji konkursów recytatorskich, koncertów i wystaw, do których zaprasza również dzieci i młodzież. Jako wieloletnia przedszkolanka doskonale wie, jak cenne jest połączenie doświadczenia ludzi starszych z kreatywnością młodego pokolenia.

Jest osobą bardzo życzliwą i otwartą. Chętnie nawiązuje współpracę z różnymi grupami w środowisku. We współpracy z przedszkolami co roku organizuje “Dzień Wiosny”.

Biorąc udział w projektach skierowanych do seniorów, pozyskuje dla nich fundusze. To dzięki niej seniorzy mogą poznawać ciekawe regiony naszego kraju. Efektem tych wyjazdów jest nawiązanie współpracy z Kołami Emerytów w Łowiczu i Szczyrku.

Promuje działalność seniorów w środowisku lokalnym i regionalnym poprzez zamieszczanie informacji w biuletynie miejskim i prasie regionalnej.

W 2014 roku w konkursie samorządowym Dziennika Bałtyckiego otrzymała tytuł “Radny na Medal”, a w 2017 roku słuchacze UTW w Łebie uhonorowali ją tytułem “Kobieta Roku” za działalność na rzecz seniorów.
W 2017 roku  Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, w uznaniu za całokształt pracy, przyznał jej “Małą Złotą Odznakę”.

W 2018 roku została laureatką konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora”, zdobywając zaszczytny tytuł “Zwyczajny – Niezwyczajny Senior”  powiatu lęborskiego.