Kulma Stanisław

Stanisław Kulma przyjechał do Łeby z Dobczyc koło Krakowa. Pracował na stoczni jako elektromechanik.

Zmarł w 1988 roku.