Mówka Zofia i Alojzy

Zofia Mówka, z domu Krzyżanowska, przyjechała do Łeby wraz z rodzicami w 1946 roku z Dziewierzewa.

Alojzy Mówka przyjechał do Łeby do swojej siostry Hildegardy w latach 50. z Iławy.

Zofia Mówka pracowała w „Złotej Rybce”, w „Rybmorze”, a jej mąż był rybakiem. Przepracował na jeziorach i morzu 33 lata.

Alojzy Mówka zmarł w 1989 roku.