Zofia i Alojzy Mówkowie

Zofia Mówka, z domu Krzyżanowska, przyjechała do Łeby wraz z rodzicami w 1946 roku z Dziewierzewa.
Jej rodzina początkowo zamieszkała przy ulicy 3 Maja (dziś Nowęcińska), a później przeprowadziła się do domu przy ulicy Powstańców Warszawy.

Alojzy Mówka przyjechał do Łeby do swojej siostry Hildegardy w latach 50. z Iławy.

Zofia Mówka pracowała w „Złotej Rybce”, a później w „Rybmorze”.

Alojzy Mówka był rybakiem. Przepracował na jeziorach i morzu 33 lata.
Zmarł w 1989 roku.

Zofia Mówka z bratem.