Olejnik Zofia i Stanisław

Zofia Olejnik (z domu Krzyżanowska) urodziła się w Dziewierzewie, powiat Żnin. Przyjechała do Łeby wraz z rodzicami i braćmi: Edwardem, Kazimierzem, Stanisławem, Pawłem i Alojzym w 1946 roku. Początkowo rodzina zamieszkała na ulicy 3 Maja. W wieku 18 lat Zofia wyszła za mąż za Stanisława Olejnika.

Stanisław Olejnik pochodził ze Strzelna. W Łebie służył w wojsku. Ożenił się z Zofią Krzyżanowską.

Zofia i Stanisław zamieszkali u państwa Krzyżanowskich na ulicy 3 Maja, a potem przenieśli się na ulicę Kościuszki.

Stanisław pracował w piekarni jako piekarz, a Zofia w Spółdzielni X-lecia PRL.