Piszcz Jadwiga i Kazimierz

Kazimierz Piszcz przyjechał do Łeby po ukończeniu Studium Nauczycielskiego w Siedlcach z nakazu pracy w 1966 roku. Mógł on wybrać jedną z miejscowości: Łęczyce, Choczewo lub Łebę. Pan Piszcz zawsze marzył, aby zostać marynarzem, dlatego wybrał Łebę ze względu na bliskość morza. Początkowo pracował w Szkole Przysposobienia Rolniczego, która później zmieniła nazwę na Zasadniczą Szkolę Rolniczą. Trochę pracował w OSiRZ-e, Meteorologii, po czym powrócił do pracy w Szkole Podstawowej.

Jadwiga Piszcz przyjechała do Łeby w 1967 roku z Torunia. Przez 42 lata pracowała w Szkole Podstawowej.