Rodzina Ratajczaków i Prawickich

Irena Ratajczak z domu Prawicka urodziła się w Łucku (Ukraina) w 1940 roku. Babcia przyjechała do Łeby w roku 1946 (1947?) za sprawą swojego ojca Franciszka Prawickiego, który był marynarzem. Pradziadek urodził się w Lublinie. Żoną pradziadka była Zofia Prawicka urodzona w Łucku.

Mój dziadek Zygmunt Ratajczak urodził się w 1939 roku w Tulcach koło Poznania. Do Łeby przyjeżdżał na delegacje. Tu poznał moją babcię.

Dziadkowie wzięli ślub w 1958 roku.

Ślub Ireny i Zygmunta Ratajczaków w 1958 roku.

Ślub Ireny i Zygmunta Ratajczaków.