Salamon Helena i Maciej

Helena Salamon z d. Skuza, córka Stanisława i Anny urodziła się 27.10.1928 roku w Cukrówce, gm.Chlewiska, pow. końskie, woj. radomskie.

Zawód: krawcowa koszul świątecznych.

Przybyła do Charbrowa, gm. Wicko w 1945 roku. W oborach było pełno krów, a w magazynach jeszcze dużo zboża. Do Łeby mama przybyła na wiosnę w maju 1949 roku już jako mężatka. Zamieszkała wraz z mężem na ul. Kościuszki 18/1 przy Parku Rybaka. Mama początkowo nie pracowała. Zajmowała się dziećmi: Mariolą (1950), Ireną (1952), Tadeuszem (1953) i Markiem (1955).

Pracowała jako kelnerka w „Mewie” na ulicy Kościuszki, w ośrodku wczasowym „Wielkopolanka”, w sklepie wielobranżowym na ulicy Kościuszki. Była siostrą PCK (opiekunką do emerytury, do 1987 roku) na początku w Łebie, później w Wicku.

Zmarła 11.11.2011 roku w Łebie.

Maciej Salamon urodził się 25.02.1917 roku w Wojtyszkach, gm. Godynice, pow. sieradzki, syn Józefa i Zofii.

W 1932 roku ukończył Szkołę Powszechną w Braszewicach. W latach 1937-1939 służył w wojsku polskim w 31. Pułku Piechoty w Sieradzu. Brał udział w walkach w obronie Warszawy na Polach Mokotowskich. Znał biegle język niemiecki. W październiku 1939 roku został wzięty do niewoli niemieckiej i wywieziony do Niemiec do obozu Ludwig-KaserneDillingen. W maju 1940 roku zaczął pracować jako robotnik w Zakładach Lotniczych Messer Schmidt w Lebcheim, gdzie pracował do zakończenia wojny.

7 września 1945 roku przybył do Gdyni. Po wojnie osiadł w Perlinie, gm. Gniewino. Z zawodu był ogrodnikiem. W latach 1945-48 pracował W PGR-ze w Lublewie jako ogrodnik oraz w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Charbrowie. W 1949 roku przeniósł się do Łeby i zamieszkał na ulicy Powstańców Warszawy. Od 1950 do 1976 roku pracował w Centrali Produktów Naftowych skład bunkrowy nr 4 na ulicy Wybrzeże w Łebie.W 1978 roku przeszedł na emeryturę.

W maju 1980 roku zamieszkał z żoną w nowym domu „”Maciej” na ul. Sucharskiego.

Zmarł 06.10.1988 roku. W szpitalu w Lęborku.