Szumała Janina i Henryk

Janina Krzyżanowska razem z mamą i rodzeństwem przyjechała 20 września 1958 roku z Niemnowa (dziś Białoruś) do Lęborka. Rodzina zamieszkała początkowo u brata Bronisława, który przyjechał w 1945 roku, a następnie przeprowadziła się do Wicka.

W Wicku pani Janina mieszkała do 1967 roku. Tam poznała męża Henryka Szumałę, z którym przyjechała do Łeby.

W Łebie państwo Szumała wynajmowali mieszkanie na ulicy Kościuszki, później – Kościuszki 78, 77, następnie otrzymali mieszkanie z Urzędu Miejskiego na Kościuszki 87, a na końcu zamieszkali na ulicy Krótkiej.

Pani Janina pracowała w Spółdzielni Pacy, Przetwórstwa i Rybołówstwa Morskiego „Rybmor” na produkcji, a potem na kuchni.

Henryk Szumała zmarł w 1998 roku.