Szumski Jan

Jan Szumski pochodził z białostockiego, spod Augustowa. Był zawodowym przedwojennym oficerem, służył w Grodnie. Krótko przed wybuchem wojny przeniesiono jego oddział do Katowic. Brał udział w kampanii wrześniowej, w artylerii konnej. W czasie okupacji był żołnierzem Armii Krajowej. A gdy nastąpił upragniony koniec wojny, to zaczęło się prześladowanie przez władzę ludową i jej służby z sowieckiego nadania. W lipcu 1945 r., w okrytej kłamstwem i oficjalną niepamięcią obławie augustowskiej, NKWD zabrało i zamordowało 1500 osób podejrzanych o to, że w ich rodzinach byli żołnierze AK. Pośród nich byli żona i brat Jana Szumskiego. On sam, poszukiwany, pod przybranym nazwiskiem Lewicki ukrywał się w Łebie. Jesienią 1946r. przywiózł do Łeby swoich synów, którymi dotąd zajmowała się ciotka. Waldemar miał wtedy 6 lat, Marek 5. Zamieszkali na ul. Kościuszki, a później przy 1 Maja 3. Gdy wyszła amnestia dla żołnierzy AK. Jan Szumski się ujawnił, ale na niewiele zdała się amnestia ludowej władzy – Szumskiego namierzyła milicja, przyszli i zabrali. Dostał 6 lat, odsiedział 5, w Sztumie, wyszedł w roku 1955. Po uwięzieniu ojca jego synami zajęli się znajomi z Łeby – Marka wzięli Melochowie, a Waldemara – Rybaccy. Rybaccy mieli gospodę „Pod Rybką”, Waldemar Szumski jeszcze teraz pamięta naczynia z Neptuna, które znajdowały się w tej gospodzie. Pamięta też listy pisane do ojca – gdy ze Sztumu ojca zabrano do kopalni do Katowic, to listy trzeba było adresować na Stalinogród.

Po wyjściu z więzienia Jan Szumski zabrał synów i najpierw pomieszkiwali kątem w wynajętych kwaterach, by wreszcie osiąść w nowym mieszkaniu przy ul. Kościuszki, naprzeciw Banku Spółdzielczego, którego zresztą Jan Szumski był jednym z założycieli. W 1965r. ożenił się z p. Janiną, zamieszkali przy ul. Nadmorskiej. Zmarł w roku 1991 w Łebie.

Waldemar Szumski, który tę historię rodzinną nam przekazał, gorzko wspomina jeszcze i to, że przez dziesięciolecia całe we wszystkich życiorysach musiał pisać, że „matka zginęła w czasie wojny”, bo któż w PRL pozwoliłby na napisanie prawdy o NKWD i obławie augustowskiej.