Danuta Szymanowska w rodzinnej Pałecznicy.

Szymanowscy Danuta i Zbyszko

Do Górek Wschodnich Danuta Maracha przyjechała z Pałecznicy koło Racławic w 1959 roku.

Tam pracowała w Spółdzielni Pracy, Przetwórstwa i Rybołówstwa Morskiego przy rybach, następnie w bibliotece i Klubie „Ruch”. Mieszkała w Domu Rybaka.

Zbyszko Szymanowski przyjechał z Kościana do Gdyni odbyć trzyletnią służbę w marynarce. Następnie zatrudnił się w Spółdzielni Pracy, Przetwórstwa i Rybołówstwa Morskiego w Górkach Wschodnich. Pływał na kutrze „Górki Wsch. 47”.

W 1961 roku Danuta i Zbyszko wzięli ślub w Sobieszewie. 1 września 1965 roku państwo Szymanowscy przyjechali do Łeby i zamieszkali przy ulicy Brzozowej.

W 1967 roku urodził się syn Adam, a w 1971 – syn Maciej.

Rodzina otrzymała mieszkanie w bloku przy ulicy Kościuszki.

Zbyszko Szymanowski był szyprem na kutrze, a jego żona Danuta pracowała dwa sezony w kinie, a następnie zajmowała się domem.