Neczajewski Alfons

Łeba

Łebieniec, Polska

Toruń