Pietrusińska Józefa

Łeba

Grodno, Obwód grodzieński, Białoruś