Raszkiewicz Konstancja

Łeba

Druja, Obwód Witebski, Białoruś