Raszkiewicz Mieczysław

Łeba

Druja, Obwód Witebski, Białoruś